DIREKTOR

 

Radomir Zlokolica, rođen je 06.12.1980. godine u Novom Sadu. Završio je Gimnaziju „Svetozar Marković“, opšti smer, u Novom Sadu. Osnovne akademske studije završio je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, stekavši zvanje diplomirani pravnik. 2011. godine, imenovan je za Direktora JKP „Čistoća“ Žabalj.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA "JKP ČISTOĆA ŽABALJ"

 

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH