DIREKTOR

 

Biografija v.d. Simo Vasić
Simo Vasić, rođen 23.11.1988, godine u mestu Donje Ravno, opština Kupres- Bosna i Hercegovina. Završio je srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Bečeju, smer ekonomski tehničar. Osnovne akademske studije, završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, stekavši zvanje Diplomirani ekonomista. Od 2014. godine, bio je zaposlen u opštinskoj upravi opštine Žabalj, a od 2019. godine na poslovima ..Rukovodilac odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj“. U maju 2022. godine, imenovan je za vršioca dužnosti direktora JKP „Čistoća“ Žabalj.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA "JKP ČISTOĆA ŽABALJ"

 

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH