Kontakti svih važnijih institucija i organizacija vezanih za zaštitu životne sredine

Opština Žabalj

Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj

Telefon: 021/831-035

http://www.zabalj.rs

 

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd

http://www.ekoplan.gov.rs

Email: kabinet@ekoplan.gov.rs

 

Agencija za zaštitu životne sredine

Ruže Jovanovića 27a, 11160 Beograd

Telefon: 011/2861-080

http://www.sepa.gov.rs

Email: office@sepa.gov.rs

 

Republički fond za zaštitu životne sredine

dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Telefon: 011/2277-442; 011/2169-383

http://www.sepf.gov.rs

Email: prijavaprojekata@sepf.gov.rs  ;  izvestaj@sepf.gov.rs

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Telefon: 021 487-4719

http://www.eko.vojvodina.gov.rs/

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

Email: ekolog@vojvodina.sr.gov.yu

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH