NADZORNI ODBOR

 

1. Sandra Đurić, predsednik Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Žabalj, rođena 08.06.1990. godine u Novom Sadu. Srednju ekonomsku školu završila je u Novom Sadu, a zvanje Specijalista strukovni ekonomista iz oblasti ekonomskih nauka stekla je na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu.

2. Od 2014. do 2017. godine, obavljala je administrativne poslove u žabaljska Hala doo. Poslove sekretara MZ Žabalj obavljala je od 2017. godine. Od februara 2021. godine, zaposlena je na radnom mestu Rukovodilac službe za kulturne aktivnosti u Biblioteci „Veljko Petrović“ u Žablju.

3. Tamara Mandić, član nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Žabalj, rođena je 25.04.1989. u Novom Sadu. Srednju školu „22. oktobar“ – smer Gimnazija, završila je u Žablju, a osnovne studije na fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer inženjerski menadžment. Zaposlena je na radnom mestu Likvidator u Opštini Žabalj, opštinska uprava, odeljenje za finansije i budžet.

4. Dejan Kanački član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih. Rođen 16.06.1988. godine u Novom Sadu. Srednju ekonomsku školu završio je u Bečeju, a osnovne akademske studije na ekonomskom fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, gde je stekao zvanje diplomirani ekonomista. Zaposlen je u JKP „Čistoća“ Žabalj od 2016. godine na radnom mestu Šef računovodstva.

 

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH