Pitanje: Kako mogu da dobijem kantu za sakupljanje otpada?

Odgovor: Možete se prijaviti na naš telefon ili u našim prostorijama a mi ćemo vas pozvati čim budemo imali kanti na zalihama.

Pitanje: Zašto mi se na računu pojavilo zaduženje za dva meseca kada plaćam sve svoje račune?

Odgovor: Najverovatnije ste uplatili prethodni račun nakon štampanja novih računa pa vam se staro zaduženje pojavilo na novom računu.

Pitanje: Mogu li da platim svoj račun u vašim prostorijama?

Odgovor: Da, račune možete platiti u svim poštama i bankama.

Pitanje: Da li postoji neki popust za staračka i socijalno ugrožena domaćinstva?

Odgovor: Da, 50% od ukupne cene plaćaju domaćinstva sa 2 člana starijim od 65 godina, domaćinstva sa jednim članom starijim od 60 godina i socijalno ugrožena domaćinstva, nakon uvida u dokumentaciju podnetu od strane zainteresovanih lica.

Pitanje: Šta je potrebno priložiti radi ostvarivanja popusta od 50% na ukupnu cenu?

Odgovor: Za staračka domaćinstva: fotokopije važeće lične karte domaćinstva i izjavu o broju članova domaćinstva.

Za socijalno ugrožena domaćinstva: fotokopije važeće lične karte i uverenje centra za socijalni rad da se radi o socijalno ugroženom domaćinstvu.

Pitanje: Vlasnik sam prazne kuće na koju stižu računi a smeće niko ne iznosi, kako da otkažem vašu uslugu za tu adresu?

Odgovor: Za prazne kuće i stanove potrebno je priložiti fotokopiju važeće lične karte i pismenu izjavu vlasnika kuće ili stana, u kojoj se navodi da u stanu ili kući niko ne stanuje, a naši radnici će proveriti da li to odgovara stvarnom stanju na toj adresi.

Pitanje: Da li služba zoohigijene odnosi po pozivu pse ili mačke sa privatnih poseda?

Odgovor: Ne, služba zoohigijene odnosi pse ili mačke lutalice samo sa javnih površina.

Pitanje: Koje su veličine cisterni za odnošenje otpadnih voda sa kojim raspolažete?

Odgovor: JKP "Čistoća" raspolaže sa cisternama od 7 i 10 metara kubnih.

 

 

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH