JKP Čistoća Žabalj pruža sledeće usluge na teritoriji opštine Žabalj:

 • Odvoženje komunalnog otpada – od dana 01.06.2011. godine, како od individualnih domaćinstava, тако i od pravnih lica – kante za smeće zapremine 120 litara i kontejneri od 1100 litara;
  Telefon: 021 2100 431

 • Iznošenje fekalnih voda – od dana 01.06.2011.godine, raspolažemo cisternamama zapremina 7m3 i 10m3;
  Telefon: 021 2100 430
 • Poljočuvarska služba – zaštita useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, kao i poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje, od dana 03.05.2012. godine;
  Telefon:
  064 800 9695

  064 800 9696
  064 800 9697

 • Zoohigijeničarska služba – hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, od dana 03.01.2012. godine.
  Telefon:
  064 800 9700

  064 800 9698

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH